Wat gebeurt er met uw financiële situatie als u arbeidsongeschikt wordt? Of werkloos? Of als uw partner overlijdt?

Inkomensplanning maakt duidelijk wat uw huidige consumptief besteedbaar inkomen is. Maar ook biedt het inzicht of uw wensen ten aanzien van dit inkomen nu en in de toekomst haalbaar zijn.

En wat gebeurt er met uw inkomen als u onverhoopt komt te overlijden, werkloos of arbeidsongeschikt wordt? Iedereen heeft daarom goede inkomensplanning nodig. Inzicht en overzicht geeft rust!

Met een inkomensplanning  worden dus uw inkomensvoorzieningen en uitgaven geïnventariseerd en krijgt u inzicht in hoe u er financieel voor staat. En hoe het gaat bij bijzondere gebeurtenissen zoals pensionering en werkeloosheid.

Onder inkomensvoorzieningen kan worden verstaan het inkomen uit arbeid of onderneming, maar ook inkomsten uit lijfrente en of pensioen en of vermogen.

De uitgaven zijn onder meer de ‘algemene’ kosten van levenonderhoud, uitgaven in verband met de eigen woning (onderhoud, hypotheek), autokosten, studiekosten kinderen, etc.

Een inkomens planner gaat met u in gesprek en inventariseert uw wensen en doelstellingen. First Care 4U maakt daarbij gebruik van geavanceerde software waarmee snel verschillende scenario's kunnen worden doorgerekend. Daarnaast stelt hij samen met u een plan op om de inkomensrisico's te beperken.

Inkomensplanning voor zowel werknemers als ondernemers ten aanzien van:

 • Pensioenopbouw
 • Ouderdomspensioen (uw inkomen op pensioendatum)
 • Nabestaandenpensioen (het inkomen van uw nabestaanden bij overlijden)
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen (uw inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid)

Individuele voorzieningen en inkomensplanning:

 • Analyse inkomen & uitgaven
 • Hypotheek
 • Levensverzekeringen
 • Lijfrenteverzekering

Nadat uw situatie en de risico's in kaart zijn gebracht, kunnen wij u adviseren over wélke oplossingen voor u het beste zijn.

Inkomens planning is voor iedereen interessant. Nu de overheid steeds verder terugtreedt komt de verantwoordelijkheid steeds meer bij uzelf te liggen als individu. Een inkomens planning geeft inzicht in de huidige situatie en de mogelijkheden nu en op termijn. Hierdoor ontstaat duidelijkheid, financiële rust en zekerheid.

Bij een goede inkomens planning komen verwaarloosde financiële zaken en overlappingen van risico's en verzekeringen al snel boven water. Inkomens planning draagt er zorg voor dat uw financiële huishouding weer opnieuw wordt ingericht en bijgestuurd.

Het kan ook zijn dat u helemaal geen zin heeft om u zich hiermee bezig te houden. Dan is het mogelijk om afspraken te maken om periodiek samen met First Care 4U te bekijken of de inkomens planning nog voldoet en wat er mogelijk moet worden bijgestuurd.

Of een inkomens planning voor interessant zou kunnen zijn kunt u beoordelen aan de hand van een aantal vragen:

 • Wat gebeurt er als ik kom te overlijden? Wie erft er van mij en blijft mijn partner verzorgd achter? Van welk inkomen dienen mijn partner en kinderen rond te komen? Zijn er voldoende mogelijkheden om de kinderen op te voeden?
 • Wat gebeurt er als mijn partner komt te overlijden? Van welk inkomen dien ik en mijn kinderen rond te komen? Kan ik volledig blijven werken? Zijn er voldoende mogelijkheden om de kinderen op te voeden?
 • Wat gebeurt er als er een kind komt te overlijden?
 • Zijn er voldoende mogelijkheden om de kinderen te laten studeren?
 • Wanneer kan ik met pensioen?
 • Wat zijn de gevolgen als ik van werkgever verander?
 • Kan ik eerder stoppen met werken? Wat voor inkomen heb ik dan te besteden? Wanneer gaat mijn partner met pensioen? Blijft hij/zij wel doorwerken? Welke lasten zijn er dan nog?
 • Benut ik wel alle fiscale mogelijkheden?
 • Wat zijn de mogelijkheden met de overwaarde van mijn woning? Wanneer kan ik deze inzetten? Zijn hieraan fiscale consequenties verbonden?

Face-to-face

Belangrijk bij het advies van First Care 4U is het persoonlijke contact. Dat vergt tijd, aandacht en betrokkenheid. Alleen zo krijgt u het best passende advies, waarop u kunt vertrouwen.

First Care 4U werkt efficiënt en doelgericht. Het adviesplan bestaat in principe uit vier stappen:

 • Informeren & inventariseren
 • Analyseren & adviseren
 • Bemiddelen
 • Nazorg